Našim partnerima nudimo široku paletu usluga i kompletnu podršku. Izrada kompletne benzinske postaje, servis, montaža, rezervni dijelovi i školovanje.

ODJEL NADZORA I INSPEKCIJE

Odjel nadzora i inspekcije raspolaže sa ljudskim, tehničkim i organizacijskim resursima za poslove inspekcije prema međunarodnim normama i vlastitim postupcima. Nudimo uslugu redovnih i izvanrednih ovjeravanja zakonitih mjerila prema ovlaštenju Državnog zavoda za mjeriteljstvo kao Ovlašteno tijelo br.16 za vrste mjerila: - Mjerni uređaji za istakanje tekućih goriva i ukapljenog naftnog plina na benzinskim postajama - Mjerila duljine ( mjerne letve do 3m ) - Automatska mjerila razine ( sonde ) Također nudimo i usluge ispitivanja sustava povrata benzinskih para na mjernim uređajima za istakanje goriva na benzinskim postajama prema normi ISO/IEC 17020 i akreditaciji HAA Br.6258. Ispitivanje je sukladno Uredbi Vlade RH o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisije hlapljivih organskih spojeva koji nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama ( NN 5/2011 )

Izjava – obavijest potencijalnin korisnicima usluge Ispitivanje vršimo sukladno normi ISO/IEC 17020:2012 i vlastitom postupku RU-NI-7-5-3-06 Podaci prikupljeni tijekom inspekcijskih aktivnosti su povjerljivi te se javno mogu objavljivati samo podaci koji su unaprijed dogovoreni između naručitelja i inspekcijskog tijela. Osim navedenog povjerljivi podaci se mogu javno objaviti jedino na zahtjev suda ili u slučaju ako je definirano nekim zakonom.

SERVISNI CENTAR

Servisni centar najveći na domaćem tržištu. Raspolaže školovanim servisnim specijalistima za montažu i servisiranje opreme vlastite proizvodnje i zastupanih partnera kao što su OPW, Veeder Root, FE Petro, ASF, TST, KPS, popravke mjernih uređaja i ostale opreme na benzinskim postajama. Servisni centar opremljen je modernom opremom i velikim brojem servisnih vozila i pokretnih laboratorija.

Kao ovlašteno tijelo za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje br.366 nudimo uslugu pripreme zakonitih mjerila za redovne i izvanredne ovjere. Raspolažemo sa 10 pokretnih laboratorija koje redovno umjeravamo te smo u mogućnosti ponuditi poslove servisa i pripreme mjerila i za veće mreže benzinskih postaja u RH.

Izvodimo strojarske instalacije na benzinskim postajama ( pvc i čel.cijevima ) te smo sposobni ponuditi izvođenje instalacija za kompletnu tehnologiju goriva na benzinskim postajam kako na igradnji novih tako i na kapitalnim rekonstrukcijama.

ŠKOLSKI CENTAR

U sastavu servisnog centra je i školski centar za obuku i školovanje ovlaštenih servisera. U školskom centru se provodi obuka i servisera korisnika za tekuće i investicijsko održavanje opreme korisnika. Specijalisti školskog centra, prema potrebi, provode obuku i na objektima korisnika.

Postanite naš partner

Ako želite vrhunsku kvalitetu i uslugu. Sve za vašu benzinsku postaju na jednom mjestu.

Kontaktirajte nas