Ova Politika privatnosti izrađena su u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, te se odnosi na prikupljanje, obradu i zaštitu osobnih podataka korisnika web stranice tubs.hr (dalje u tekstu: web stranica).

PRIMJENA

Ova Pravila privatnosti odnose se na web stranicu Tubs.hr, pružanje njegovih usluga, te na sigurnost i zaštitu osobnih podataka korisnika Web stranice koji se prikupljaju i obrađuju tijekom pružanja usluga i izvršenja ugovora.

POJMOVI

 • Tvrtka (u ovom se Ugovoru navodi kao “Tvrtka”, “Mi”, “Nas” ili “Naš”) odnosi se na
  Tubs tehnologija d.o.o.,
  Dolenica 20, Donji Stupnik
  10 250 Lučko, Republika Hrvatska, EU
 • Web stranica odnosi se na tubs.hr, dostupna s https://tubs .hr
 • Država odnosi se na: Republiku Hrvatsku
 • Usluga odnosi se na web stranicu i usluge Tvrtke.
 • Kolačići su male datoteke koje web-mjesto postavlja na vaše računalo, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj, a sadrže pojedinosti o vašoj povijesti pregledavanja na tom web-mjestu među brojnim upotrebama.
 • Uređaj znači bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi, poput računala, mobilnog telefona ili digitalnog tableta.
 • Pružatelj usluga označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje podatke u ime Društva. Odnosi se na tvrtke treće strane ili pojedince zaposlene u Tvrtki za olakšavanje Usluge, za pružanje Usluge u ime Tvrtke, za obavljanje usluga povezanih s Uslugom ili za pomoć Društvu u analizi načina na koji se Usluga koristi.</ li>
 • Podaci o korištenju odnose se na podatke prikupljene automatski, bilo generirane korištenjem usluge ili iz same infrastrukture usluge (na primjer, trajanje posjeta stranici).
 • Osobni podatak bilo koji podatak koji se odnosi na bilo koju identificiranu fizičku osobu. Identificirana fizička osoba je ona koju se može identificirati, direktno ili indirektno, po imenu i prezimenu, identifikacijskom broju, podacima o lokaciji, online identifikatorima kao što su fizički, psihički, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe.
 • Ispitanik je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čiji osobni podaci su podložni obradi od strane voditelja obrade zaduženog za obradu osobnih podataka.
 • Obrada je bilo koji postupak ili set postupaka primjenjiv na osobne podatke, bilo da se radi o automatiziranim procesima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, vađenje, pregled, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, širenje ili stavljanje na raspolaganje, poravnavanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje.
 • Voditelj obrade osobnih podataka je svaka fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka; na mjestima gdje je svrha i način obrade osobnih podataka uređen zakonodavstvom države članice EU-e, kriterij za izbor voditelja obrade bit će pod ingerencijom zakonodavstva države članice EU-e.
 • Izvršitelj obrade osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje vrši obradu osobnih podataka u ime voditelja obrade osobnih podataka.
 • Primatelj je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo kojem su pruženi osobni podaci, radilo se tu o trećoj strani ili ne. Međutim, državna tijela koja prime osobne podatke putem određenog upita koji je u skladu s EU ili zakonom države članice neće se smatrati primateljima; obrada osobnih podataka od strane tih državnih tijela će biti u skladu s primjenjivim propisima vezanim uz svrhu obrade podataka.
 • Treća strana je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo, a koji nisu ispitanik, voditelj obrade ili izvršitelj obrade, a koji su po izravnom dopuštenju voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlašteni da obrađuju osobne podatke ispitanika.
 • Privola ispitanika je svaka točno određena, informirana i nedvosmislena indikacija ispitanikove želje po kojoj on ili ona putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu osobnih podataka koji su vezani za njega ili nju.

OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo podatke tijekom komunikacije s korisnicima koji su se javili za pomoć ili prigovor našoj korisničkoj službi putem e-mail adrese ili telefona. Prikupljamo podatke kao što su: ime, prezime, adresa, tvtka, kontakt e-mail adresa, kontakt broj telefona.

NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Načini na koje web stranica Tubs.hr prikuplja podatke jesu sljedeći:

 • podatke koje korisnik ostavlja prilikom kontaktiranja korisničke službe ili drugih kontakt e-mail adresa navedenih na web stranici
 • podatke koje korisnik dobrovoljno ostavlja prilikom prijave na newsletter

PRAVNA OSNOVA I SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke Web stranica obrađuje radi sklapanja odnosno izvršavanja ugovora i pružanja usluga.

Osobne podatke možemo obrađivati uz izričitu privolu svakog korisnika i radi svrhe na koju se takva privola odnosi.

Osobne podatke možemo prikupljati i obrađivati radi poštivanja zakonskih obveza ili ako postoji legitiman interes za takvim prikupljanjem i obradom.

PRIVOLE KORISNIKA

Prilikom ispunjavanja forme za kontakt na Web stranicama Tubs.hr korisnik daje privolu da se njegovi osobni podaci pohrane, da ga predstavnici Web stranice Tubs.hr kontaktiraju vezano za njegov upit i ispujnenje usluga.

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke koje smo prikupili čuvamo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe njihovog prikupljanja – sklapanje odnosno izvršenje ugovora i pružanje naših usluga. Nakon ostvarenja svrhe prikupljanja, nećemo obrađivati osobne podatke, osim ako je to naša zakonska obveza, ako je to potrebno radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili za to postoji legitiman interes Web stranice Tubs.hr.

PRIJENOS I USTUPANJE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci korisnika Web stranice mogu biti preneseni u slučaju utemeljenog zahtjeva nadležnog tijela, zakonske obveze, zlouporabe ili sumnje na zlouporabu, sprječavanja prijevare i nezakonitih aktivnosti i u drugim na zakonu utemeljenim razlozima.

Osobni podaci korisnika Webs tranice mogu biti preneseni trećoj strani u slučajevima da je za ispunjenje usluge korisniku potrebno sudjelovanje treće strane.

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Web stranica provodi marketinške aktivnosti kao što su slanje newslettera, promidžbenih poruka i obavijesti o našim uslugama i proizvodima. Takve aktivnosti provode se kada za to postoji izričita privola korisnika Web stranice za takve vrste aktivnosti. Ukoliko se marketinška aktivnost provodi na temelju privole korisnika, korisnik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu.

UPOTREBA KOLAČIĆA

Web stranica Tubs.hr prikuplja podatke korištenjem kolačića (eng. cookies) i sličnih tehnologija.

Više informacija o kolačićima koji se koriste možete pronaći na našoj stranici Politika kolačića.

POVEZNICE NA WEB STRANICE I SERVISE

Sadržaj koji Web stranica Tubs.hr objavljuje može povremeno sadržavati poveznice na web stranice i servise trećih strana (društvene mreže, druge web stranice, vanjske e-mail adrese i sl.). Pravila privatnosti koja se odnose na Web stranicu Tubs.hr ne odnose se na takve vanjske servise. Savjetujemo vam da pregledate Politiku privatnosti svake stranice koju posjetite. Nemamo kontrolu i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj, pravila o privatnosti ili praksu bilo kojih stranica ili usluga trećih strana.

PRAVA KORISNIKA

Svaki korisnik Web stranice Tubs.hr ima pravo na:

 • informaciju za što se njegovi osobni podaci koriste,
 • povući svoju privolu za bilo kakvu vrstu marketinških komunikacija i drugu obradu,
 • zatražiti potvrdu o obradi (o svrsi obrade, izvoru, kategoriji osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci kao i lokaciju takvog prijenosa, predviđenom razdoblju pohrane osobnih podataka, upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja i profiliranju);
 • izvršiti uvid u svoje osobne podatke;
 • zatražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka;
 • prigovoriti daljnjoj ili prekomjernoj obradi osobnih podataka;
 • blokirati nezakonitu obradu osobnih podatka;
 • zatražiti brisanje svojih osobnih podataka;
 • izvještavanje o povredi: korisnik ima pravo biti obaviješten u slučaju bilo kakve povrede privatnosti njegovih oosobnih podataka.

SIGURNOST

Web stranica Tubs.hr primjenjuje tehničke i organizacijske mjere najviše sigurnosti kako bi osobne podatke zaštitili od njihovog slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima. Samo ovlaštene osobe imaju pristup osobnim podacima, svjesne su svojih odgovornosti te su obvezne čuvati povjerljivost osobnih podataka i privatnost svih naših korisnika.

U tu svrhu provodimo redovitu analizu i provjeru tehničkih i organizacijskih mjera koje koristimo, kako bi uvijek zadržali najvišu razinu sigurnosti i zaštite osobnih podataka.

PRIVATNOST DJECE

Naša usluga se ne obraća nikome mlađem od 13 godina. Ne prikupljamo svjesno osobne podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina. Ako ste roditelj ili skrbnik i svjesni ste da nam je vaše dijete dalo osobne podatke, Kontaktirajte nas. Ako postanemo svjesni da smo prikupili osobne podatke od bilo koga mlađeg od 13 godina bez provjere pristanka roditelja, poduzimamo korake za uklanjanje tih informacija s naših poslužitelja.

KONTAKTI

Za sva pitanja vezana za Pravila privatnosti, kao i za ostvarivanje prava sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka možete se javiti našem Službeniku za zaštitu podataka

IZMJENE PRAVILA PRIVATNOSTI

Ova Pravila privatnosti podložna su u svakom trenutku izmjenama i/ili dopunama.

Važećim Pravilima privatnosti smatrat će se verzija objavljena na web stranici tubs.hr

Zagreb, 13. prosinca 2023